Učitelé, ušetřete 100 hodin času ročně!   

Víte, že strávíte v průměru 100 hodin ročně opravou testů? Tisícům z vás už ale šetří čas naše aplikace. Jak? Vytvořte testovací hru a pošlete ji studentům. Nebo využijte nějakou z tisíců hotových her. Na konci hry hned uvidíte výsledky a navíc bude hodina zábavnější. Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :)  


Počet hráčů: 3 736
Počet úloh: 15 261

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Opakování pravopisu - Ludmila Čáblová
 2. Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem - Ludmila Čáblová
 3. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 4. Radioaktivita - Šárka Kostková
 5. Atom a jeho stavba - Martina Fialková
 6. Vikingové - Mirka Trčková
 7. Byzantská říše - Viktorie Kašubiaková
 8. Základní pojmy on-line marketingu - Marek Dvořák
 9. Halogeny - Martina Fialková
 10. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 11. iframe hra - Marek Dvořák
 12. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 13. Chemické prvky - Martina Tóthová
 14. Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění - Markéta Maky-Orel Machová
 15. CO JE NA OBRÁZKU? - Lenka Votrubcova
 16. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 17. Živnost - Marek Dvořák
 18. Úvod do informatiky - Zdenek
 19. Řazení slovních druhů - Deniska Zemánková
 20. Chytáky tvrdé Y po V - Jarošík
 21. IT test - informatika - Tobiáš Vrána
 22. Bajky - Zuzana Zítková
 23. Lidské orgány - Zlatka Mlčochová
 24. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 25. Co je to chemie? - Martina Tóthová
 26. Severní a Jižní Amerika - Adéla Pavlatová
 27. Stupňování přídavných jmen - Lenka Žemberyová
 28. Hydsrostatický tlak - Jakub Hromas
 29. Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla - Tomáš Šplíchal
 30. Fyzika - Anežka Hovorková
 31. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 32. Chemie - vlastnosti látek - Helena Hrdinová
 33. ALKOHOLY - Pavla Čermáková
 34. ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Daniela Henkenová
 35. BIOLOGIE - KORÝŠI - Jan Vávra
 36. Pravěk - Teika22
 37. Rozvíjející větné členy - Tom Poklop
 38. Techniky vedení - Veronika Igi
 39. Základy pracovního práva - Lenka Zemanová Lindová
 40. ČTENÍ SLOV - M, L, S - Iva Vraná
 41. Doplňování tvarů podst.jm. - Lenka Kubečková
 42. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 43. Česká přísloví - Kristián Thomas
 44. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 45. 2. světová válka  - Štěpánka Tomanová
 46. Tělesa a látky ( rozhodni zda se jedná o těleso nebo látku) - Jolana Novakova
 47. PROCVIČOVÁNÍ I/Y VYJMENOVANÁ SLOVA - Teika22
 48. Nepravidelná slovesa - Agi Leskovjanová
 49. Porovnávání čísel do 10 000 - Marta Kočí
 50. Opakování (buńka, soustava organismů) - Barča Heřmanská
 51. Ploštěnci -
 52. BAROKNÍ SPOLEČNOST - Jan Kopecký
 53. Žahavci - Delfín Růžový
 54. Kapraďorosty - Alena Bauerova
 55. Deutsch mit Max I. lekce 1 - Lenka Klepalová
 56. Řasy I - Markéta Maky-Orel Machová
 57. Nepravidelná slovesa - past simple - Alexandra Vavrošová
 58. Present Simple vs Present Continuous (Přítomný čas prostý vs Přítomný čas průběhový) - Lída Whiteside
 59. Příběh v minulém čase prostém - Martina Konečná
 60. Animals - Kristýna Šimčíková
 61. hádání států a jejich vlajek - cupi1111
 62. Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - Hana Zaplatílková
 63. CHemie 8tř. prvky 2. skupina - Adam
 64. Slovo k obrázku SLMP AEOI - Jany
 65. Renesance a humanismus - Gábi Kosinová
 66. Literární teorie - Sandra Krausová
 67. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 68. Informatický test - Filip Svanda
 69. Větné členy - Lucie Červenková
 70. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PODMÍNKY, PŘÍPUSTKY, ÚČELU A PŘÍČINY. - Jana Frýbertová
 71. SLOVNÍ DRUHY - Stárková Stanislava
 72. Historie počítačů, internetu - Anezka
 73. A, an, some, any - Monika
 74. Český Jazyk 8. třída - Marcelka Márová
 75. Třídění odpadků - Vivasamaossani Square
 76. Fyzikální veličiny - Chris
 77. FAMILIE - Zuzana Raiserová
 78. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - Iveta Wrobelová
 79. AJ 3 - pořádek slov ve vĕtĕ - Alena
 80. Procvičování slovní zásoby 7. lekce + nové fráze. - Julie Nedělová
 81. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 82. Pravopis, větné ekvivalenty - Hana Drobková
 83. slovní druhy - Eva Svobodová
 84. Značky prvků - Martina Fialková
 85. Zlomky - výpočet části z celku - Martin Palát
 86. PRAVOPIS y/i - 7. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová
 87. Informatika - dvojková soustava atd.  - Klára Horáková
 88. Jak se efektivně učit? - Marek Dvořák
 89. Ohebné slovní druhy - Zuzana Lindovská
 90. Obohacování slovní zásoby - Jitka Burdová
 91. Konkrétní nebo abstraktní? - Martina Švárová
 92. Koncovky přídavných jmen - Kateřina Vnenková
 93. Jména hromadná, látková, pomnožná. - Jan Kopecký
 94. INFINITIV - Danielar Pedagog
 95. Druhy a vzory přídavných jmen (6. ročník) - Michaela Havlová
 96. Dplňování a určování předpon - vi, ví/vy, vý - Jolana Karhanová
 97. Doplň správný tvar zájmena "JÁ". - Jan Kopecký
 98. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 99. Útvary národního jazyka - Iveta Wrobelová
 100. Základní literární pojmy (pro 7.třídu) - Lucie Červenková

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1971 bodů
 2. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 3. Marek Dvořák: 1228 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 1001 bodů
 5. Eva Mikula: 670 bodů