Uč (se) efektivně a zábavně!

Vytvoř snadno vzdělávací hry nebo je dej za úkol, látka se tak rychle učí. Hry udělají z tvojí hodiny, přednášky nebo školení zážitek! Z každé hry jde vytvořit turnaj, ve kterém hráči poměří síly a zažijou pořádný adrenalin. ZDARMA a bez instalace, vše běží tady na webu. 


Počet hráčů: 1296

Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si:

Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Daně a podnikání  - Marek Dvořák
 2. AJ4 prostý čas přítomný - otázky - Lucie Molyneux-Dickinson
 3. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 4. Vikingové  - Katka Štěpaníková
 5. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 6. PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK - HAPPY HOUSE - UNIT 5- MY HOUSE   - Verča Vášová
 7. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 8. Australia - Pavel Drobek
 9. Earth - Vivasamaossani Square
 10. Angličtina 3. třída - Jitka Svozílková
 11. AJ4- pořadí slov v otázce - Lucie Molyneux-Dickinson
 12. Brazílie - Amálie Nikodýmová
 13. Ekologie - opakování I - Marta Medřická
 14. Hlad ve světě - Matěj Pelus
 15. Hydrosféra - Terka Vlčková
 16. AUSTRÁLIE - Tomáš Šplíchal
 17. Zdroje el. napětí, Účinky el. proudu a el. spotřebiče - Tomáš Šplíchal
 18. Vlastnosti kapalin (7. třída) - Tomáš Šplíchal
 19. Techniky vedení - Veronika Igi
 20. ALKOHOLY - Pavla Čermáková
 21. Chemické prvky - Martina Tóthová
 22. The United Kingdom - Pavel Drobek
 23. Procvičování slovní zásoby 7. lekce + nové fráze. - Julie Nedělová
 24. Pravopis - podstatná jména rod ženský - Martina Vőrőšová
 25. Rusko - Veronika Matoušková
 26. pojď si hrát - Jaromíra Večeřová
 27. Buňka: eukaryotická - rozdíly - Markéta Maky-Orel Machová
 28. Biologie - Historie a zajímavosti - Lukas Tryer
 29. DESETINNÁ ČÍSLA - Martina Havlíková
 30. Fyzikální veličiny 1 (A) - Tomáš Šplíchal
 31. Definiční obor a obor hodnot funkce - Veronika Procházková
 32. Literatura 2. poloviny 20. století  - Gábi Kosinová
 33. Poznávačka: hmyz - Markéta Maky-Orel Machová
 34. Člověk - Vojtěch Šír
 35. Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce - Veronika Procházková
 36. SČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES ZÁKLAD DESET - Verča Vášová
 37. Podmět, přísudek - Barbora Blahutová
 38. Sousední státy ČR - Alena Vodičková
 39. Brésil - nomenclature - Lucie Koudelková
 40. Střední Evropa - Rakousko, Maďarsko, Slovensko - Pavlína Perglová
 41. Památky Evropy  - Klára Pelikánová
 42. El. proud v kapalinách a plynech - Tomáš Šplíchal
 43. Souvětí a věta jednoduchá: doplňování VH a VV nebo VJ - Léňa Winterová
 44. Druhy přísudků - Martina Švárová
 45. Poznávačka: botanika ve městě - Markéta Maky-Orel Machová
 46. Skladba - Alice Bedáňová
 47. Příběh v minulém čase prostém - Martina Konečná
 48. Měkké a tvrdé souhlásky - Kamila Sokolíková
 49. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 50. Měkké a tvrdé souhlásky - Verča Vášová
 51. Slovíčka - food and clothes. - Petra Cvejnová
 52. Knihy z realismu - Mája Šafaříková
 53. Národní obrození  - Jitka Svozílková
 54. Matematika pro 2.B - Šárka Juřicova
 55. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 56. Matematika 4. třída  - Hana Hýsková
 57. Botanika: jarní rostliny - Markéta Maky-Orel Machová
 58. Desetinná čísla 5.třída - Hana Hýsková
 59. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 60. kvíz - lidské tělo - Adam Sýkora
 61. Druhy podmětu - Pavla Seidlová
 62. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 63. slovní druhy - Barbora Blahutová
 64. Druhy přísudků - Pajik CZ
 65. Člověk - Anička Bui
 66. člověk - Sára Barthová
 67. Lyžování - Marek Dvořák
 68. Podmět a přísudek - Aneta Petržilková
 69. Dativ 1 - Šárka Teichmannová
 70. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 71. INFINITIV - Danielar Pedagog
 72. Sčítání do 100 - Irena Marvanová
 73. Kroužkovci ZŠ - Lenka Fárková
 74. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 75. Prvouka pro 1.třídu - roční období - Jana Chalupová Hlávková
 76. Dobrodružná literatura  - Mája Šafaříková
 77. Oceánie - Tomáš Šplíchal
 78. Oceán - Tomáš Šplíchal
 79. Žahavci a ploštěnky  - Eva Požárová
 80. Žahavci - Delfín Růžový
 81. Plazi v ČR - Markéta Maky-Orel Machová
 82. Zvířecí rekordmani - Matyáš Novotný
 83. biomy - Delfín Růžový
 84. Procvičování - Project third edition -  Places, People - Alena Vodičková
 85. Opakování pravopisu zájmen a číslovek - Adriana Šarmírová
 86. Státy Asie 1 - Tomáš Šplíchal
 87. Věty hlavní a věty vedlejší - Adéla Slavíčková
 88. Příslovečná určení   - Lenka Vondráková
 89. Rostlina - Dita Zacharová
 90. Světlo: Přímočaré šíření světla, rychlost světla. - Tomáš Šplíchal
 91. Světlo: Oko - Tomáš Šplíchal
 92. Světlo: Rozklad světla hranolem, barvy - Tomáš Šplíchal
 93. Světlo: Lom světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami - Tomáš Šplíchal
 94. Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla - Tomáš Šplíchal
 95. Stín, polostín, zatmění Slunce, zatmění Měsíce, fáze Měsíce - Tomáš Šplíchal
 96. Können - Martina Rybářová
 97. OČKOVÁNÍ - Petr Hromádka
 98. STAVBA ZEMĚ - David Kalousek
 99. Pravopis zájmen (mě/mně, sebou/s sebou, délka koncovek) - Jana Vondroušová
 100. Seřaďte podle času - Martina Plchová

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

Celkový žebříček:

 1. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 2. Marek Dvořák: 786 bodů
 3. Matouš Marek: 539 bodů
 4. Marie Pospi: 412 bodů
 5. Nitai Tygřík: 303 bodů