Úlohy, co tě budou bavit. Vyzkoušej si: Arrow

Zahraj si hry vytvořené jinými hráči!

 1. Věty s podmětem, bez podmětu a větné ekvivalenty - Šárka Zelinská
 2. Násobení a dělení - Michaela Bernhardová
 3. Daně a podnikání - Marek Dvořák
 4. Punské války - Danielar Pedagog
 5. Úvod do jazyka C - Martina Kopečková
 6. Chemická reakce - Barbora Kolafová
 7. Úvod do informatiky - Zdenek
 8. Přivlastňovací zájmena mein, sein, ihr - Kateřina
 9. Základy informatiky - Eliška Valentová
 10. Chemické prvky - Martina Tóthová
 11. Alkoholy - Martina Fialková
 12. Poznávačka: řasy - Markéta Maky-Orel Machová
 13. ÚNIKOVÁ HRA - VĚTŠÍ, MENŠÍ DO 20 - Eliška Havelková
 14. Kraje ČR 1 - Zuzana Wöllnerová
 15. geometrie 3. třída - Eva Svobodová
 16. Poznávačka: hmyz - Markéta Maky-Orel Machová
 17. Věty s podmětem a bez podmětu - Jitka Burdová
 18. SLOVNÍ DRUHY - Janula Kiziridisová Latýnová
 19. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - Iveta Wrobelová
 20. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - Lena
 21. Houby - Alena Švitorková
 22. houby - Alena Švitorková
 23. Český jazyk se slovníkem spisovné češtiny - Gabriela Lexová
 24. Řazení slov podle abecedy - Julie Nedělová
 25. Číslovky - druhy a skloňování - Jana Vondroušová
 26. biomy - Delfín Růžový
 27. Počátky křesťanství - charakteristika náboženství - Danielar Pedagog
 28. Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění - Markéta Maky-Orel Machová
 29. Kyseliny - Marek Dostál
 30. ÚNIKOVÁ HRA - SEŘAZENÍ ČÍSEL DO 20 - Eliška Havelková
 31. Větné členy , souvětí souřadné a podřadné , věta hlavní a vedlejší . - Eva Hankeová
 32. Rakousko, Prusko a Rusko - Mar Honz
 33. První světová válka - Sandra Krausová
 34. Napoleon a Napoleonské války - Eliska
 35. Městský stát sparta - iva
 36. Měření dějinného času - Josef Suchánek
 37. Husitské války, 5. třída - Tereza Střížová
 38. Slované v českých zemích - Katka Štěpaníková
 39. ČTENÍ  S POROZUMĚNÍM - Stárková Stanislava
 40. PROCVIČOVÁNÍ ČJ - Stárková Stanislava
 41. Chemie- názvosloví dvouprvkových sloučenin - Jolana Novakova
 42. Kapraďorosty - Alena Bauerova
 43. Jsem ichtyolog aneb hádej co studuji za živočichy? - Markéta Maky-Orel Machová
 44. Genetika I - Markéta Maky-Orel Machová
 45. GEOLOGIE KOLEM NÁS :) - David Kalousek
 46. GEOLOGICKÉ DĚJE II - David Kalousek
 47. GEOLOGICKÉ DĚJE - David Kalousek
 48. Fakta o zvířatech - Lucie
 49. Ekologie: abiogenní a biogenní faktory - Markéta Maky-Orel Machová
 50. HABSBURSKÁ MONARCHIE - Petra Cvejnová
 51. Život a vláda Marie Terezie - Elen
 52. GOTIKA - Markéta Hrubá
 53. 1. světová válka - příčiny - Kateřina
 54. DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABS. MONARCHIE - Kristýna
 55. Binomická nomenklatura - Markéta Maky-Orel Machová
 56. Botanika: jarní rostliny - Markéta Maky-Orel Machová
 57. Co je to chemie? - Martina Tóthová
 58. PŘÍSUDEK SLOVESNÝ, PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU - Andrea Pěchová
 59. Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - Hana Zaplatílková
 60. Významové poměry - Slávek
 61. větné členy - Kristýna Batrlová
 62. Procvičování HMYZ - úvod (6. třída, učebnice Fraus) - Tereza Střížová
 63. Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek - Lenka Papežová
 64. Fake nebo real photo? - Jaroslava Krmela Vacková
 65. Atom a jeho stavba - Martina Fialková
 66. Česká přísloví - Kristián Thomas
 67. slovní druhy - Barbora Blahutová
 68. Druhy zájmen - Jan Kopecký
 69. ŘASY - Vojtěch Fraňa
 70. Časování prav. a neprav. sloves - začátečníci - Dita K.
 71. Historie a stavba atomu - Martina Tóthová
 72. Světový romantismus - Romana Kertisová
 73. iframe hra - Marek Dvořák
 74. Procenta - procvičování  - Terka Machalová
 75. Fyzikální veličiny - Chris
 76. Vlastivěda - stavby Karla IV.  - Michaela Paulová
 77. ŘASY - Vojtěch Fraňa
 78. Zeměpis a Přírodopis - Julca Bulickova
 79. Člověk-trávicí soustava - Milan Sedlak
 80. Bílkoviny - Martina Fialková
 81. Základy pracovního práva - Lenka Zemanová Lindová
 82. Osová souměrnost ZŠ - Veronika Beličková
 83. Značky prvků - Martina Fialková
 84. Tlak, tlaková síla. Tření. - Karolína Hůlová
 85. ČICH, CHUŤ, HMAT - Kateřina Ševčíková
 86. člověk - Sára Barthová
 87. ŘÍMSKÁ ČÍSLA (1.stupeň ZŠ) - Martina Havlíková
 88. Dělení se zbytkem - Věra Vodičková
 89. Přímá a nepřímá úměra - Baruš Semencová
 90. Zeměpis - kvíz1 - Daniela Kalhousová
 91. Zemědělství  - David Hoang
 92. SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Lucie
 93. Poměr - sedmá třída - Baruš Semencová
 94. Matematika 7.ročník - Michala Palátová
 95. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - Nela Vítková
 96. PROMĚNA U HMYZU - Magdaléna Slámová
 97. Řasy II - Markéta Maky-Orel Machová
 98. Bakterie 1 - Markéta Maky-Orel Machová
 99. CO JE SPRÁVNĚ? - Tereza Hofmanová
 100. Postatná jména 2 - Anna

Vytvoř hru a sdílej ji na hodině, přednášce nebo firemním školení! 

 • Vytvoř hru na téma, co máš rád/a   
 • Tvorba hry trvá chvíli, cca 3-5 minut
 • Ve hře využij různé typy úloh jako panáček, seřazovačka, doplňovačka a další! 
 • Hra můžeš snadno sdílet nebo vložit na jiný web stejně, jako se vkládá YouTube video
 • Hru dej na svém profilu viditelnou buď všem nebo jen těm, kterým dáš odkaz  
 • Aplikace je kompletně ZDARMA  
Co o aplikaci říkají učitelé?

Síň slávy TOP hráčů

Týdenní žebříček:

 1. Adrian: 58 bodů
 2. Natka/Traktor: 19 bodů
 3. Petr: 13 bodů
 4. Nikola: 13 bodů
 5. B Stychova: 7 bodů

Celkový žebříček:

 1. Markéta Štefková: 1652 bodů
 2. Marek Dvořák: 1316 bodů
 3. Monika Vrhelová: 1259 bodů
 4. Elizabeth Kolářová: 982 bodů
 5. Martina Fialková: 749 bodů